Filmowanie i montaż obrazu

Studio multimedialne. Stanowisko do filmowania w technologii greenscreen.

Oferta dla klientów indywidualnych

W jakości Ultra HD (ultra wysoka rozdzielczość), Full HD (wysoka rozdzielczość) oferujemy Państwu następujące usługi:

 • filmowanie i montaż imprez okolicznościowych
 • profesjonalny montaż Państwa prywatnych materiałów filmowych zarejestrowanych na różnych nośnikach i w różnych formatach
 • korekcja parametrów obrazu i dźwięku gotowych materiałów audio-wideo (polepszanie jakości obrazu i dźwięku)
 • realizacja zdjęć studyjnych z wykorzystaniem technologii greenscreen (blue box)
 • inne usługi z zakresu filmowania i montażu obrazu Ultra HD, Full HD
Studio multimedialne. Profesjonalne kamery Ultra HD.

Oferta dla klientów biznesowych

W jakości Ultra HD (ultra wysoka rozdzielczość), Full HD (wysoka rozdzielczość) oferujemy Państwu następujące usługi:

 • produkcja filmów korporacyjnych, reklamowych i promocyjnych
 • produkcja reklam
 • produkcja filmów szkoleniowych i instruktażowych
 • filmowa dokumentacja szkoleń i procesów udoskonalania kadr oraz procesów produkcyjnych
 • filmowa dokumentacja etapów budów i modernizacji infrastruktury
 • filmowa dokumentacja przed i powykonawcza
 • realizacja zdjęć studyjnych z wykorzystaniem technologii greenscreen (blue box)
 • korekcja parametrów obrazu i dźwięku gotowych materiałów audio-wideo (polepszanie jakości obrazu i dźwięku)
 • inne usługi z zakresu filmowania i montażu obrazu Ultra HD, Full HD
Montaż obrazu i dźwięku z wykorzystaniem profesjonalnego pakietu Adobe Creative Cloud.